راه اندازی غرفه واقعیت مجازی در باغ وحش مشهد

راه اندازی غرفه واقعیت مجازی در باغ وحش مشهد

 

در شرف افتتاح غرفه گیم واقعیت مجازی در باغ وحش وکیل آباد مشهد

 

 

 

 

 

تحویل و راه اندازی پروژه واقعیت مجازی شهر نیشابور
حتما بخوانید