شبیه ساز رانندگی فرمول یک

شبیه ساز رانندگی فرمول یک 

این شبیه ساز هوشمند و اتوماتیک

با اندازه های واقعی و با سیستم حرکتی پنوماتیک خطی طراحی و تولید شده است

این دستگاه با قابلیت شبیه سازی 3 درجه آزادی  Roll, Pitch و Have که سه پارامتر اصلی در شبیه سازی رانندگی هستند عرضه می شود.

برای مثال اگر ماشین در هر شیبی قرار بگیرد پلتفرم با همان شیب تغییر زاویه می دهد.

چنانچه پدال گاز را فشار دهید متناسب با آن نیروی اینرسی بازیکن را به عقب می کشد.

 

آموزش راه اندازی عینک واقعیت مجازی

oculus quest 2

تیم تحقیقات بازار و واحد تحقیق و توسعه گروه آی تی سنتر با بررسی عملکرد انواع سیستمهای متحرک، توجیه اقتصادی و کم هزینه بودن استحلاک، برای این سازه جکهای پنوماتیک خطی را در نظر گرفته است. دقت این جکها 5 میلیمتر و سرعت آنها 15 سانتی متر بر ثانیه است.

این سازه قابلیت عرضه با سه مانیتور به جای عینک واقعیت مجازی را دارد.

کابین با اندازه های 90 درصد اتوموبیل های فرمول 1 واقعی طراحی شده است

 

شبیه ساز رانندگی فرمول یک 
پروژه واقعیت مجازی خوزستان - بندر ماهشهر
حتما بخوانید