بزودی تحویل و راه اندازی پروژه بزرگ واقعیت مجازی چالوس

بزودی تحویل و راه اندازی پروژه بزرگ واقعیت مجازی چالوس

تاکنون تجهیز و ارسال تجهیزات واقعیت مجازی آی تی سنتر به بیش از 35شهر ایران

از کوچک شروع کردیم ولی بزرگ فکر کردیم📈

ممنون از حسن اعتمادتون 🌹

 

تلفن تماس:

مهندس مقدسی 09158504943

 

 

اتمام پروژه را در اینجا ببینید

افتتاح اولین و متفاوت ترین VR club آی تی سنتر
حتما بخوانید