شعب(نمایندگی ها)

دفتر مرکزی و کارخانه :مشهد – خیابان راهنمایی – برج سلمان – طبقه سوم

کارخانه: شهرک صنعتی – فاز دوم

 

شعبه 2 : کرمان

شعبه 3: نیشابور